Råkost

Samma sak som
Föredragen etikett
Råkost
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Kontrollnummer
158509
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:47:50+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-04-12T08:14:13.991+02:00
Relaterad
Omfångsanmärkning
  • - matlagning Qcaad, - dietik Vmb.
Systemnummer
  • (sao)39893