Rädsla

Samma sak som
Föredragen etikett
Rädsla
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Fruktan
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
158525
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:47:52+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:35:42.255+01:00
Smalare
Relaterad
Omfångsanmärkning
  • Tidigare även Fruktan. Ändrat 2016-08-26
Systemnummer
  • (sao)39912