Praktisk kunskap

Samma sak som
Föredragen etikett
Praktisk kunskap
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Hur-kunskap
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Kontrollnummer
334529
Beskrivningens skapelsedatum
2010-04-23T11:07:01+02:00
Description conventions
Beskrivningens språk
Fokus
  • Samma sak som
  • Etikett LCSH saknas 2010-04-15.
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:personalName
marc:recordUpdate
marc:romanization
marc:subjectHeading
marc:subjectSubdivision
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:35:42.255+01:00
Källa
  • Kreativt verk
    Etikett
    NE 2010-04-12 i artikeln: Kunskapsteori.