Pilgrimer och pilgrimsfärder • sao
Allmänt ämnesord
föredragen benämning
Pilgrimer och pilgrimsfärder
ingår i system
nära match
Pilgrims and pilgrimages • lcsh
bredare match
Cm.04 • kssb
Lz • kssb
variant
Pilgrimer
Pilgrimsfärder
Pilgrimsresor
Vallfärder
anmärkning om användning
Särsk pilgrimer Lz.
se även resp religion med tillägg .04.
anmärkning om tillämpningshistorik
Tidigare Pilgrimer och Pilgrimsfärder. Ändrat 2009-03-05.
Tidigare Pilgrimsresor. Ändrat 2002-10.
Ladda ner
Andra tjänster