Personlighet

Samma sak som
Föredragen etikett
Personlighet
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
157463
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:46:27+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-08-25T13:57:10.215+02:00
Smalare
Relaterad
Omfångsanmärkning
  • -psykologi Doga, - filosofi Dh.
Systemnummer
  • (sao)38497