Allmänt ämnesord https://id.kb.se/term/sao/Personer%20med%20neuropsykiatrisk%20funktionsneds%C3%A4ttning

Personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Samma sak som
Föredragen benämning Personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Ingår i system
Del av termsamling
Bredare
Bredare match
Variant
Relaterad
Anmärkning
Anmärkning om tillämpningshistorik
  • Tidigare Personer med neuropsykiatriska funktionshinder. Ändrat 2016-05-19.
Metadata
Smalare
Visa som: