Personer med diabetes • sao
föredragen benämning
Personer med diabetes
ingår i system
nära match
362.196462 • 23/swe
362.1964620092 • 23/swe
Diabetics • lcsh
bredare match
Veod • kssb
variant
Diabetes--patienter
Diabetespatienter
Diabetiker
anmärkning om tillämpningshistorik
Tidigare Diabetiker. Ändrat 2006-06-01.
Ladda ner
Andra tjänster