URI (länk till resurs)
föredragen benämning
PASCAL
ingår i system
Del av termsamling
nära match
Pascal (Computer program language) • lcsh
bredare match
Pubbz • kssb
Ladda ner
Andra tjänster