Oskyldighetspresumtion

Samma sak som
Föredragen etikett
Oskyldighetspresumtion
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Oskyldighetspresumption
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
226724
Beskrivningens skapelsedatum
2003-11-07T12:14:21+01:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:reference
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:35:42.255+01:00
Relaterad
Omfångsanmärkning
  • "rätt för den misstänkte att bli behandlad som oskyldig genom hela det straffprocessuella förfarandet fram till en eventuell fällande och lagkraftvunnen dom då presumtionen upphör att gälla".
Källa
  • Kreativt verk
    Etikett
    Oskyldighetspresumtionen / Karol Nowak. - 2003.