Oskuldsfullhet

Samma sak som
Föredragen etikett
Oskuldsfullhet
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Naivitet
  • Troskyldighet
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
290635
Beskrivningens skapelsedatum
2007-05-09T12:38:37+02:00
Description conventions
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:personalName
marc:recordUpdate
marc:romanization
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:35:42.255+01:00