Allmänt ämnesord https://id.kb.se/term/sao/Ortnamn

Ortnamn

Samma sak som
Föredragen benämning Ortnamn
Ingår i system
Del av termsamling
Bredare
Nära match
Bredare match
Variant
Anmärkning
Anmärkning om tillämpningshistorik
  • Tidigare även Bebyggelsenamn. Ändrat 2003-10-23.
Metadata
Smalare
Visa som: