Oliver

Samma sak som
Föredragen etikett
Oliver
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Oliva
  • Olivträd
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
249502
Beskrivningens skapelsedatum
2005-01-25T12:35:33+01:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:35:42.255+01:00
Relaterad
Källa
  • Kreativt verk
    Etikett
    NE