Officiell statistik • sao
Allmänt ämnesord
föredragen benämning
Officiell statistik
ingår i system
Del av termsamling
nära match
310 • 23/swe
anmärkning om användning
” …uppgifter om en stats sociala och ekonomiska massförhållanden…”
Ladda ner
Andra tjänster