Officerare

Samma sak som
Föredragen etikett
Officerare
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
155690
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:43:48+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-05-22T09:24:04.589+02:00
Smalare
Relaterad
Omfångsanmärkning
  • särsk Lz
Systemnummer
  • (sao)36172