föredragen benämning
Offerkyrkor
ingår i system
Del av termsamling
bredare match
Ch • kssb
anmärkning om användning
"om kyrka där man efter gammal sed (ofta med ursprung från den gamla offerplats varpå kyrkan blivit anlagd) gav offer för lycka i sina förehavanden, för vinnande av hälsa eller såsom tack för återvunnen hälsa och dylikt" (SAOB)
Ladda ner
Andra tjänster