Allmänt ämnesord https://id.kb.se/term/sao/Offentlig%20ekonomi

Offentlig ekonomi

Samma sak som
Föredragen benämning Offentlig ekonomi
Ingår i system
Del av termsamling
Nära match
Bredare match
Variant
Relaterad
Anmärkning
Metadata
Smalare
Visa som: