Norden • sao
Geografiskt ämnesord
URI (länk till resurs)
föredragen benämning
Norden
ingår i system
bredare match
Kb • kssb
Kd • kssb
Nb • kssb
Nd • kssb
anmärkning om användning
- hela Norden Nb, - Norden utom Sverige Nd. Används om området bestående av Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Färöarna.
För verk om områdets historia läggs geografiskt ämnesord och det allmänna ämnesordet Historia.
marc:hasAddedEntryGeographicName
Scandinavia
Scandinavia • History
Ladda ner
Andra tjänster