Nomadskolor

Samma sak som
Föredragen etikett
Nomadskolor
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
155259
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:43:14+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:35:42.255+01:00
Omfångsanmärkning
  • hit endast verk om den svenska sameskolan. För verk om skolor för nomader i allmänhet använd de allmänna ämnesorden Nomader; Utbildning.
Systemnummer
  • (sao)35593