Nederländare

Samma sak som
Föredragen etikett
Nederländare
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Holländare
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
234180
Beskrivningens skapelsedatum
2004-03-17T16:47:46+01:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:reference
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-05-03T13:46:35.432+02:00
Relaterad
Omfångsanmärkning
  • Hit verk om nederländare utanför Nederländerna. Används endast tillsammans med geografiskt ämnesord. För verk om nederländare i Nederländerna används t.ex. Nationalkaraktär; Folkseder; Samhällsliv; Traditioner; Sociala förhållanden i kombination med det geografiska ämnesordet Nederländerna.