Naturskolor

Samma sak som
Föredragen etikett
Naturskolor
Termlista
sao Termlista
 • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
 • Naturskola
 • Naturskoleverksamhet
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Kontrollnummer
394378
Beskrivningens skapelsedatum
2016-04-14T14:19:41+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
 • Samma sak som
 • Etikett LCSH saknas 2016-01-29.
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:personalName
marc:recordUpdate
marc:romanization
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:35:42.255+01:00
Källa
 • Kreativt verk
  Citat
  ("Naturskola är inte ett hus eller en plats, det är en verksamhet, ett arbetssätt, där vi arbetar efter mottot; ”att lära in ute”. Elevernas och barnens egna upplevelser, upptäckter och sinnesintryck i naturen är i fokus och är grunden till ett aktivt lärande. Naturskolan är oftast en kommunal verksamhet och fungerar som en resurs för pedagoger i skolor och förskolor. Till naturskolan kommer barn och elever för att uppleva och inhämta kunskap i natur- och kulturmiljö. Naturskolan kan också besöka enskilda skolor och förskolor och bedriva den utomhuspedagogiska verksamheten på gården eller i skolans närmiljö.”)
  Etikett
  Vad är Naturskola / Naturskoleföreningen