Musik och retorik

Samma sak som
Föredragen etikett
Musik och retorik
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Retorik och musik
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
271287
Beskrivningens skapelsedatum
2006-04-05T17:31:52+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:35:42.255+01:00
Relaterad
Ersätter
Källa
  • Kreativt verk
    Etikett
    New Grove dictionary of music and musicians.