Mobilradio

Samma sak som
Föredragen etikett
Mobilradio
Termlista
sao Termlista
 • Notation sao
Del av termsamling
Alternativ etikett
 • Kommunikationsradio
 • Landmobil radio
 • Landmobil radiokommunikation
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
154314
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:41:40+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
 • Samma sak som
Historikanmärkning
 • Tidigare även Kommunikationsradio. Ändrat 2005-04-14.
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-05-22T13:03:24.274+02:00
Smalare
Omfångsanmärkning
 • Hit verk om mobila radiokommunikationer i allmänhet. Hit även verk som enbart behandlar landmobila radiokommunikationer.
Källa
 • Kreativt verk
  Etikett
  NE.
Systemnummer
 • (sao)34269