Melankoli

Samma sak som
Föredragen etikett
Melankoli
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
153855
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:41:05+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
Historikanmärkning
  • Tidigare även Melankoli - psykiatri. Ändrat 2007-10-11. Tidigare SAB-koder Dodf; Vla. Ändrat 2010-09-02.
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:35:42.255+01:00
Relaterad
Omfångsanmärkning
  • - känslor, känsloreaktioner Dodf, - förstämningssyndrom Vlaab.
Systemnummer
  • (sao)33693