Medicinsk geografi

Samma sak som
Föredragen etikett
Medicinsk geografi
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Alternativ etikett
  • Geomedicin
  • Medicinsk geologi
  • Geologi - medicinska aspekter
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
153785
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:41:00+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-06-19T15:42:22.448+02:00
Smalare
Relaterad
Systemnummer
  • (sao)33608