Allmänt ämnesord

Matlagning

Samma sak som
Föredragen benämning Matlagning
Ingår i system
Del av termsamling
Bredare
Nära match
Bredare match
Variant
Relaterad
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Särsk grupper och ändamål Qcab.
  • Anmärkning om användning
    • Hit översiktliga verk om konsten att laga mat och översiktliga receptsamlingar, t.ex. Vår kokbok; Bonniers stora kokbok. För specifik typ av matlagning och receptsamlingar eller matlagning för särskilda ändamål ges lämpligt specifikt ämnesord. Kombineras om lämpligt med genre/formtermen Kokböcker.
Metadata
Smalare