Marknadsundersökning • sao
Allmänt ämnesord
föredragen benämning
Marknadsundersökning
ingår i system
Del av termsamling
nära match
Marketing research • lcsh
bredare match
Qblbm • kssb
variant
Marknadsforskning
Marknadsundersökningar
anmärkning om användning
Tidigare Marknadsforskning. Ändrat 2002-10.
Ladda ner
Andra tjänster