Mänskligt beteende

Samma sak som
Föredragen etikett
Mänskligt beteende
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
234474
Beskrivningens skapelsedatum
2004-03-22T15:48:50+01:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:reference
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:35:42.255+01:00
Smalare
Ersätter
Omfångsanmärkning
  • Hit allmänna verk om observerbara mänskliga reaktioner och handlingar. Verk om särskilda typer av beteende förs till det specifika ämnesordet, t.ex. Alkohol och trafik, Ledarskap, Matvanor. Se även underindelningen - psykologiska aspekter.