Allmänt ämnesord https://id.kb.se/term/sao/M%C3%A4nskliga%20r%C3%A4ttigheter

Mänskliga rättigheter

Samma sak som
Föredragen benämning Mänskliga rättigheter
Ingår i system
Del av termsamling
Nära match
Bredare match
Variant
Relaterad
Anmärkning
Metadata
Smalare
Visa som: