Allmänt ämnesord https://id.kb.se/term/sao/Livsmedelsindustri

Livsmedelsindustri

Samma sak som
Föredragen benämning Livsmedelsindustri
Ingår i system
Del av termsamling
Nära match
Bredare match
Variant
Relaterad
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Hit allmänna verk om bearbetning av föda och om försäljning av bearbetade livsmedel. Verk om bearbetning av ett särskilt livsmedel får ämnesord för produkten med underindelning - framställning, tillverkning etc. eller ämnesord för den särskilda industrin.
Metadata
Smalare
Visa som: