Litteraturvetare • sao
Allmänt ämnesord
föredragen benämning
Litteraturvetare
ingår i system
Del av termsamling
nära match
Literary historians • lcsh
bredare match
G • kssb • 8
Lz • kssb • 8
variant
Litteraturhistoriker
anmärkning om användning
Särsk Lz.
Ladda ner
Andra tjänster