Allmänt ämnesord https://id.kb.se/term/sao/Litteraturkritik

Litteraturkritik

Samma sak som
Föredragen benämning Litteraturkritik
Ingår i system
Del av termsamling
Bredare
Nära match
Bredare match
Variant
Relaterad
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • - teori G:dg. Se även resp litteraturhistoria med tillägg .04, t ex svensk Gc.04. Jämförelser, analyser, tolkningar och värderingar av litterära verk, som ej behöver vara bundna till dagsaktuella verk.
  • Anmärkning om användning
    • För litteraturkritik från särskilda områden kompletteras posten med lämpligt geografisk ämnesord.
Metadata
Smalare
Visa som: