Linjära modeller (statistik) • sao
Allmänt ämnesord
föredragen benämning
Linjära modeller (statistik)
ingår i system
Del av termsamling
nära match
Linear models (Statistics) • lcsh
bredare match
Tas • kssb • 7
Thi • kssb • 7
anmärkning om användning
- matematisk simulering Tas, - matematisk statistik Thi.
Ladda ner
Andra tjänster