Allmänt ämnesord https://id.kb.se/term/sao/Lexikon

Lexikon

Samma sak som
Föredragen benämning Lexikon
Ingår i system
Del av termsamling
Nära match
Variant
Anmärkning
Anmärkning om tillämpningshistorik
  • Tidigare även Ordböcker. Ändrat 2000-12.
Metadata
Smalare
Visa som: