URI (länk till resurs)
föredragen benämning
Lagerhus
ingår i system
Del av termsamling
Ladda ner
Andra tjänster