Lågstadiet

Samma sak som
Föredragen etikett
Lågstadiet
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
152890
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:39:53+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-06-20T14:21:00.95+02:00
Omfångsanmärkning
  • pedagogisk metodik Eab.021
Systemnummer
  • (sao)28905