Kvinnliga konstmecenater

Samma sak som
Föredragen etikett
Kvinnliga konstmecenater
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
161524
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:52:04+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-04-05T16:20:21.857+02:00
Omfångsanmärkning
  • Särsk Lz.
Systemnummer
  • (sao)43873