Kubbhus

Samma sak som
Föredragen etikett
Kubbhus
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Kubbstugor
  • Vedhus
Tilldelare
Organisation
Namn
S
Nära match
Kontrollnummer
402282
Beskrivningens skapelsedatum
2017-05-02T11:24:24.799+02:00
Description conventions
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:romanization
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-05-02T12:53:31.291+02:00
Källa
  • Kreativt verk
    Etikett
    Wikipedia (svenska) 2017-04-21.