Kristna heresier

Samma sak som
Föredragen etikett
Kristna heresier
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Heresier (kristendom)
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Nära match
Kontrollnummer
360836
Beskrivningens skapelsedatum
2013-02-28T09:10:20+01:00
Description conventions
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:romanization
marc:subjectHeading
marc:subjectSubdivision
Beskrivningens ändringsdatum
2017-08-25T12:42:04.411+02:00
Smalare
Relaterad