Krig • sao
Allmänt ämnesord
URI (länk till resurs)
föredragen benämning
Krig
ingår i system
nära match
355.02
War • lcsh
bredare match
K • kssb
variant
Fientligheter
Väpnade konflikter
anmärkning om användning
Se även resp krig. Används endast när kriget saknar konventionellt namn. Används sparsamt.
anmärkning om tillämpningshistorik
Tidigare SAB-kod K+. Ändrat 2007-12-20.
Ladda ner
Andra tjänster