Kooperativ hyresrätt

Samma sak som
Föredragen etikett
Kooperativ hyresrätt
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Kontrollnummer
174590
Beskrivningens skapelsedatum
2002-12-09T10:58:08+01:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:reference
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:35:42.255+01:00
Källa
  • Kreativt verk
    Etikett
    Nationalencyklopedin (online), 2002-11-30.