Konsthantverkare • sao
Allmänt ämnesord
föredragen benämning
Konsthantverkare
ingår i system
nära match
745.4 • 23/swe
745.5092 • 23/swe
Artisans • lcsh
bredare match
Ibz • kssb
Ih • kssb
variant
Slöjdare
anmärkning om användning
Särsk Ibz.
Ladda ner
Andra tjänster