Allmänt ämnesord

Konst

Samma sak som
Föredragen benämning Konst
Ingår i system
Del av termsamling
Nära match
Bredare match
Variant
Relaterad
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Hit allmänna verk om bildkonst. För allmänna verk om konstarterna, inklusive bildkonst, litteratur och scenkonst, används Konstarterna. Se även allmänna ämnesord konstruerade [Ämne] i konsten.
Anmärkning om tillämpningshistorik
  • Tidigare Skön konst. Ändrat 2011-01-20.
Metadata
Smalare