föredragen benämning
Klasstorlek
ingår i system
Del av termsamling
nära match
Class size • lcsh
bredare match
Eaa • kssb
variant
Skolklasser--storlek
Ladda ner
Andra tjänster