Kinesisk dramatik

Samma sak som
Föredragen etikett
Kinesisk dramatik
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Dramatik, Kinesisk
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
216972
Beskrivningens skapelsedatum
2003-04-01T14:11:38+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:reference
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:35:42.255+01:00
Smalare