URI (länk till resurs)
föredragen benämning
Kapital
ingår i system
Del av termsamling
nära match
Capital • lcsh
bredare match
Qaacce • kssb
Ladda ner
Andra tjänster