Kantareller

Samma sak som
Föredragen etikett
Kantareller
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Cantarellus
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
242241
Beskrivningens skapelsedatum
2004-09-01T11:20:36+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:reference
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-05-18T11:31:55.048+02:00