Juvelerare • sao
Allmänt ämnesord
föredragen benämning
Juvelerare
ingår i system
Del av termsamling
nära match
739.27092 • 23/swe
Jewelers • lcsh
bredare match
Ihea • kssb • 7
Lz • kssb • 7
variant
Smyckesmeder
anmärkning om användning
Särsk Lz.
Ladda ner
Andra tjänster