Italienare

Samma sak som
Föredragen etikett
Italienare
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
222216
Beskrivningens skapelsedatum
2003-08-21T08:25:39+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:reference
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-05-03T12:54:29.901+02:00
Relaterad
Omfångsanmärkning
  • Hit verk om italienare utanför Italien. Används endast tillsammans med geografiskt ämnesord. För verk om italienare i Italien används t.ex. Nationalkaraktär; Folkseder; Samhällsliv; Traditioner; Sociala förhållanden i kombination med det geografiska ämnesordet Italien.