Irländare

Samma sak som
Föredragen etikett
Irländare
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
226048
Beskrivningens skapelsedatum
2003-10-29T15:39:44+01:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:reference
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-05-03T12:42:28.859+02:00
Relaterad
Omfångsanmärkning
  • Hit verk om irländare utanför Irland. Används endast tillsammans med geografiskt ämnesord. För verk om irländare på Irland används t.ex. Nationalkaraktär; Folkseder; Samhällsliv; Traditioner; Sociala förhållanden i kombination med Irland.