Internationellt utvecklingssamarbete

Samma sak som
Föredragen etikett
Internationellt utvecklingssamarbete
Termlista
sao Termlista
 • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
 • Bistånd
 • Biståndsarbete
 • Globalt utvecklingsarbete
 • Hjälparbete
 • Hjälpverksamhet
 • Internationellt bistånd
 • Internationell hjälpverksamhet
 • U-hjälp
 • U-landshjälp
 • Utvecklingsbistånd
 • Utvecklingssamarbete
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
160578
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:50:51+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
 • Samma sak som
Historikanmärkning
 • Tidigare Bistånd - internationellt och tidigare även Internationell hjälpverksamhet. Ändrat 2003-03. Tidigare även Bistånd och Hjälpverksamhet. Ändrat 2005-05-19. Tidigare Biståndsarbete ; Internationellt bistånd ; Utvecklingsbistånd ; Utvecklingssamarbete. Borttagna 2017-03-03.
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:35:42.255+01:00
Smalare
Relaterad
Ersätter
Källa
 • Kreativt verk
  Citat
  (”stödja utvecklingen av oberoende professionella revisionsorgan, bidra till demokratisk utveckling och stärka parlamentens kontrollmakt i olika delar av världen.”)
  Etikett
  Riksrevisionen 2017-02-13.
 • Kreativt verk
  Etikett
  Sida 2017-02-13.
 • Kreativt verk
  Citat
  (”den officiella beteckningen på stöd till fattiga länder från andra länder”)
  Etikett
  Wikipedia (svenska) 2017-02-13.
Systemnummer
 • (sao)42636